Nabavljena informatička oprema

U okviru projekta nabavljena je informatička oprema u vrijednosti od 446.516,73 kn od čega je 85 % financirano sredstvima EU iz Kohezijskog fonda. Oprema se sastoji od 35 prijenosnih računala sa periferijom, te projektora s projekcijskim platnom. Informatička oprema je namijenjena Službi za uređivanje šuma i odjelima za uređivanje šuma po podružnicama. Računala novije generacije omogućiti će kvalitetnije obavljanje poslova izrade šumskogospodarskih planova s planovima upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000.

Skip to content