SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U UŠP DELNICE

Uprava šuma Podružnica Delnice bila je domaćin sastanka projektnog tima za upravljanje i projektnog tima za operativnu provedbu projekta koji se održao 15. prosinca 2021.  

Na sastanku su sudjelovali Blaž Štefanek, rukovoditelj Službe za projekte sufinancirane iz EU fondova i međunarodne projekte, Davor Bilović, rukovoditelj Službe za uređivanje, Mile Radočaj, voditelj projekta Ecomanager, Tijana Grgurić, rukovoditeljica Odjela za uređivanje UŠP Delnice, te Goran Ajhner, Davor Racić, Ana Crnković i Irena Franjić. Mile Radočaj upoznao je prisutne s dosadašnjim prihodom od projekta za UŠP Delnice i pojasnio način prikupljanja podataka za troškove plaće i prijevoza kao i ostale dokumentacije potrebne za dostavu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Budući da je jedna od aktivnosti projekta promidžba i vidljivost dogovoreni su i načini dostavljanja informacija za web stranicu i društvene mreže projekta. Sastanak je zaključen na terenu, obilaskom Natura 2000 područja u gospodarskoj jedinici „Japlenški vrh“ za koju se radi program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Skip to content