SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U UŠP KARLOVAC

Uprava šuma Podružnica Karlovac bila je domaćin sastanka projektnog tima za upravljanje i projektnog tima za operativnu provedbu projekta koji se održao 14. prosinca 2021. Voditelj projekta uvidio je potrebu za održavanjem sastanka po podružnicama kako bi se projektnom timu za provedbu pojasnili načini prikupljanja podataka za projekt.

Na sastanku su sudjelovali Blaž Štefanek, rukovoditelj Službe za projekte sufinancirane iz EU fondova i međunarodne projekte, Davor Bilović, rukovoditelj Službe za uređivanje šuma, Mile Radočaj, voditelj projekta Ecomanager, Tomislav Katić, rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma UŠP Karlovac, te Goran Ajhner, Marko Radošević, Davor Racić, Josip Bezjak i Irena Franjić.

Blaž Štefanek podsjetio je o kronologiji pripreme projekta Ecomanager i preprekama na koje se nailazilo prilikom pripreme projekta. Mile Radočaj upoznao je prisutne s dosadašnjim prihodom od projekta za UŠP Karlovac i pojasnio način prikupljanja podataka za troškove plaće i prijevoza kao i ostale dokumentacije potrebne za dostavu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Budući da je jedna od aktivnosti projekta promidžba i vidljivost dogovoreni su i načini dostavljanja informacija za web stranicu i društvene mreže projekta. Sastanak je zaključen na terenu, obilaskom Natura 2000 područja duž rijeke Korane u gospodarskoj jedinici „Skradska gora“ za koju se radi program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Skip to content