ZAVRŠNA KONFERENCIJA

Održana je završna konferencija projekta na kojoj su prezentirani ostvareni rezultati projekta

  • Ecomanager, kao strateški projekt Hrvatskih šuma za upravljanje ekološkom mrežom i izradu šumskogospodarskih planova ključan je za učinkovito integriranje Natura 2000 ciljeva
  • Vrijednost projekta neprocjenjiva je za očuvanje bioraznolikosti šuma i zaštitu okoliša
  • Na završnoj konferenciji održanoj u Gospiću sudjelovalo je stotinjak šumarskih stručnjaka iz cijele Hrvatske

Projekt „Ecomanager“ čiji su korisnik Hrvatske šume d.o.o., a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja suradnik na projektu, ostvarenjem zadanih ciljeva uspješno je priveden kraju. U Gospiću je održana završna konferencija projekta na kojoj je sudjelovala stotinjak šumarskih stručnjaka iz cijele Hrvatske, a u sklopu koje su prezentirani ostvareni rezultati projekta Ecomanager.

Projekt se u razdoblju od proteklih pet i pol godine provodio na području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja održivog upravljanja bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Vrijednost projekta, koji je sufinanciran je sredstvima Europska Unija iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, iznosi 18.077.085 eura.

Projektno područje Ecomanager-a obuhvatilo je 559.413 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s kojim unutar 167 gospodarskih jedinica upravljaju Hrvatske šume. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.536 ha (63,38 %) nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajna za ptice (POP).

Od edukacija, terenskog rada, integracije programa do novog priručnika i sveobuhvatnih programa upravljanja ekološkom mrežom

Kroz dvije ključne aktivnosti projekta – jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja ekološkom mrežom i kroz izradu šumskogospodarskih planova, projektom Ecomanager izvršene su dodatne edukacije djelatnika Hrvatskih šuma unutar kojih je educirano preko 350 šumarskih stručnjaka o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže, a izrađen je i priručnik za uključivanje zahtjeva upravljanja područjima ekološke mreže u šumskogospodarske planove. Također, od 167 programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže izrađeno je 166 programa, što predstavlja cca 14,89% ukupnog područja ekološke mreže Natura 2000 u RH.

Hrvatska, kao članica Europske unije, ima odgovornost zaštiti svoje prirodne resurse, uključujući bogatstvo šumskih ekosustava. Hrvatske šume gospodare sa više od 2 milijuna ha površine šuma i šumskog zemljišta, a ovim je projektom obuhvaćeno nešto više od pola milijuna hektara, od čega se veliki dio nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000. Očuvanje prirodnih staništa može privući posjetitelje i stvoriti radna mjesta u ruralnim područjima, te osigurati gospodarski razvoj ovih područja, a Hrvatske šume žele biti pokretač tog  procesa. Projekt Ecomanager  prvi je korak ka ovom cilju.“, naglasio je tijekom konferencije Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Šumskogospodarski planovi upravljanja ekološkom mrežom izrađeni u sklopu projekta Ecomanager sadrže sve elemente upravljanja ekološkom mrežom propisane Zakonom o zaštiti okoliša  i na taj način predstavljaju jedinstveni dokumenti prema kojima će se upravljati šumskim dijelom Natura 2000 područja.

Skip to content